Banská Bystrica - Majer

1 vote
Taken the 20/05/19
Obnovený vojenský cintorín z 1.svetovej vojny v časti Majer  v Banskej Bystricii. Pochovaných tu bolo vyše 1300 vojakov z Československa, Maďarska, Rumunska, Talianska, Rakúska, Ruska, Poľska, Juhoslávie. Restored military cemetery from World War I. in parts of Majer in Banska Bystrica (Slovakia). More than 1,300 soldiers from Czechoslovakia, Hungary, Romania, Italy, Austria, Russia, Poland, Yugoslavia were buried here.
Continue reading +

Latitude: 19° 10' 47" N, Longitude: 48° 44' 26" E see »

Type: Country:
Map List

Oops! Your request hasn't been produced.

We found no panoramic matching your search.
Try it again.