Horná Lehota (SVK)

0 voto
Tirada em 20/09/2019
Birth house, rectory, church, memorial bust and memorial house of Sam Chalúpka. Chalupka himself was a Slovak romantic poet, an evangelical priest, and from his youth he was involved in the Slovak national movement, as one of the first to create in Middle Slovak Language. The best known poems are the Likava prisoner, Mor ho, Turčin Poničan, Branko, Kráľohoľská...
Rodný dom, fara, kostol, pamätná busta a pamätný dom Sama Chalúpku. Samo Chalúpka bol slovenský romantický básnik, evanielický kňaz a od mladosti sa angažoval v slovenskom národnom hnutí, ako jeden z prvých tvoril v stredoslovenčine. Najznámejšie básne sú Likavský väzeň, Mor ho, Turčin Poničan, Branko, Kráľohoľská...
Continue reading +

Latitude: 19° 32' 42" N, Longitude: 48° 50' 14" E see »

Type: Country:
Map List

Oops! Your consultation hasn't been produced.

We didn't find any panoramic picture that match with your search.
Please try again.