Banská Bystrica - Majer

1 vote
Prise le 20/05/2019
Obnovený vojenský cintorín z 1.svetovej vojny v časti Majer  v Banskej Bystricii. Pochovaných tu bolo vyše 1300 vojakov z Československa, Maďarska, Rumunska, Talianska, Rakúska, Ruska, Poľska, Juhoslávie. Restored military cemetery from World War I. in parts of Majer in Banska Bystrica (Slovakia). More than 1,300 soldiers from Czechoslovakia, Hungary, Romania, Italy, Austria, Russia, Poland, Yugoslavia were buried here.
Continue reading +

Latitude: 19° 10' 47" N, Longitude: 48° 44' 26" E see »

Type: Country:
Map List

Oops! Votre consultation n'a pas été produite.

Nous n'avons pas trouvé de panoramiques correspondant à votre recherche.
Essayez encore SVP.