Type: Country:
Map List

Vista de la Calle Michalská, Bratislava

sphere
23 votes

La Calle Michalská es muy pintoresca en ella se encuentra la Puerta de Miguel (Michalská brána) es uno de los símbolos de la ciudad de Bratislava....

By Carlos Anillo

Catedral de San Martín (2), Bratislava

sphere
23 votes

Situada en frente del Castillo y al principio del Nový Most, es la iglesia más grande e importante de Bratislava. Construida en estilo gótico...

By Carlos Anillo

Plaza de Armas, Bratislava

sphere
23 votes

En el centro de la plaza está la fuente de Maximiliano, la más antigua de la ciudad, diseñada en 1572 por Andreas Luttringer, con la figura del...

By Carlos Anillo

Catedral de San Martín (1), Bratislava

sphere
13 votes

La catedral de San Martín construida entre los siglos XIII y XVI, sirvió de Iglesia de coronación del Reino de Hungría entre 1563 y 1830

By Carlos Anillo

Nové Zámky

sphere

Kalvária

By Vincent Cibula

Jasov

sphere

Premoštrátsky kláštor. / Premonstratensian monastery.

By Vincent Cibula

Komárno

sphere

Hotel Peklo

By Vincent Cibula

Bratislava

sphere

Rieka Dunaj, Fajnorovo nábrežie  a rekonštruovaný starý železný most. / The Danube River, Fajnor's waterfront and the renovated old iron bridge.

By Vincent Cibula

Bratislava Starý most / Old Bridge

sphere

Starý most v Bratislave bol v roku 2016 rekoštruivaný. Po rekonštrukcii je stále železný natretý zelenou farbou. Je pre peších a  električky. / The...

By Vincent Cibula

Banská Belá

sphere

R.k. kostol v Banskej Belej. / Catolic church in Banska Bela (SVK)

By Vincent Cibula

Viadukt Zbojská

sphere

Zubačková železnica v úseku Tisovec-Pohronská Polhora. / Toothbrush (Zonal Railroad) in The Tisovec-Pohronská Polhora Section.

By Vincent Cibula

Bratislava výhliadka / viewpoint

sphere

Výhliadka z podad Reštaurácie UFO  na pilóne Mosta SNP v Brarislave

By Vincent Cibula

Tomášovská výhliadka/ Tomas s view

sphere

Slovenský raj / Slovak paradise

By Vincent Cibula

Vodné dielo / Waterwork Gabčíkovo

sphere

Vodné dielo na Dunaji. Pohľad  z lode spod vodnej elektrárne. / Under a hydropower plant.

By Vincent Cibula

Palcmanská Maša, Dedinky

sphere

Palcmanská Maša and The Villag Dedinky in The Slovak Paradise. / Palcmanská Maša a obec Dedinky v Slovenskom raji.

By Vincent Cibula

Bratislava

sphere

Národná Banka (veža) a Slovenský rozhlas (obrátená pyramída) v Bratislave. /National Bank (tower) and Slovak Radio (Reverse Pyramid) in Bratislava.

By Vincent Cibula

Danube Waterwork Gabčíkovo / Vodné dielo na Dunaji

sphere

Napted right navigation chamber. Navigation through the Gabčíkovo Waterwork./ Napustená pravé plavebná komora. Plavba cez vodné dielo Gabčíkovo.

By Vincent Cibula

pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|