Landfill of solid municipal waste Salkova, Slovakia

1 vote
Taken the 24/03/11
Landfill of solid municipal waste Salkova
Waste disposal sites can be dangerous for the environment, so they must meet strict limits. Regional landfill of solid municipal waste in Slovakia Banska Bystrica-Salkova operation since 1998, exported it to municipal waste  which is not dangerous from Banská Bystrica and its surroundings. Its capacity is about 2.1 million cubic meters, at the moment is filled with about 15 percent and in service should remain an additional 30 years. Powered by multi-stage treatment of leachate - biological treatment, physico-chemical cleaning and scraping in stabilization tanks. It is one of the safest landfills in Slovakia and is operated by Fy Marius Pedersen. /
Skládka tuhého komunálneho odpadu Šálková
Skládky odpadu môžu byť nebezpečné pre životné prostredie, preto musia splňovať prísne limity. Regionálna skládka v Banskej Bystrici-Šalkovej funguje od roku 1998, vyváža sa na ňu komunálny odpad z Banskej Bystrice a okolia, ktorý nie je nebezpečný. Jej kapacita je zhruba 2,1 milióna kubických metrov, nateraz je zaplnená asi na 15 percent a v prevádzke by mala zostať ďalších 30 rokov. Používa technológiu viac stupňového  čistenia priesakových kvapalín – biologické čistenie, fyzikálno-chemické čistenie a dočisťovanie v stabilizačných nádržiach. Je jednou z najbezpečnejších skládok na Slovensku a prevádzkuje ju Spoločnosť Marius Pedersen.
Continue reading +

Latitude: 48° 45' 1" N, Longitude: 19° 13' 4" E see »

Location: Slovakia (Slovak Republic)

Panoramas by Vincent Cibula

Type: Country:
Map List

Banská Bystrica, Slovakia

sphere

Ulica Horná strieborná

Banská Bystrica, Slovakia

sphere

Europa shoping end Busines centrum

Banská Bystrica, Slovakia

sphere

Časť Radvaň, Bernolálova ulica, Amicomp. Shot in hand.

Banská Bystrica, Slovákia

sphere

Bakossova ulica

Banská Bystrica, Slovákia

sphere

Stavebný stroj pri výstavbe severného obchvatu v Banskej Bystrici

Banska Stiavnica Calvary complex Slovakia

sphere

Banská Štiavnica, Calvary Complex Banská Štiavnica Calvary Complex – the most beautiful and indeed most important Baroque monument in Slovakia....

Mobilná výstavná hala / Mobile Exhibition Hall, Banska Bystrica, Slovakia.

sphere
1 votes

Výstavy PRO ECO-recyklácia a zhodnocovanie odpadov,  PRO ARCH-stavebníctvo a  PRO REGION- regionálny rozvoj a cestovný ruch sa konajú v Banskej...

World Meteorological Day, Slovakia

sphere
1 votes

March 23 - World Meteorological Day. Open Day at the workplace the Slovak Hydrometeorological Institute (SHI). On a visit to the resort SHI Banská...

30Th DUDINSKA 50-ka in walking race, Slovakia /30.ročnik DUDINSKEJ 50-ky v chôdzi

sphere
1 votes

With the participation of competitors from Australia, Belarus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, South Africa, Lithuania, Hungary, Mexico,...

Landfill of solid municipal waste Salkova, Slovakia

sphere
1 votes

Landfill of solid municipal waste Salkova Waste disposal sites can be dangerous for the environment, so they must meet strict limits. Regional...

Vlkolínec, Slovakia

sphere
1 votes

Vlkolínec. Obec s drevenou architektúrou horského a podhorského typu severného stredného Slovenska, podstatnú časť chránených objektov tvoria...

Chalet/chata “Zbojska”, Pohronska Polhora, Slovakia

sphere
1 votes

SKI-centrum Zbojská - koniec lyžiarskej sezóny. SKI-center Zbojská - end of ski season.

Chalet/chata “Zbojska”, Pohronska Polhora, Slovakia

sphere
1 votes

Fašiangovská sánkovačka v areáli SKI-centrum Zbojská. Carnival sledging in the areal of SKI - Zbojská

Donovaly Fest, Slovakia

sphere
1 votes

Skupina Smola a Hrušky. Donovaly Fest 2011, Park Snow Donovaly, akcia na pomoc detskej onkológii. / Smola a Hrusky (Pitch and Pears) Group....

Donovaly Fest, Slovakia

sphere
1 votes

Skupina Horkýže Slíže. Donovaly Fest 2011, Park Snow Donovaly, akcia na pomoc detskej onkológii./ Horkyze Slize Group. Donovaly Fest 2011, Park...

Biathlon, International Cup 2011 – Osrblie, Slovakia

sphere
1 votes

Central European Cup in Biathlon, International Cup 2011 – Osrblie, Slovakia sprint men s

Biathlon. Before Start the International Cup 2011 – Osrblie, Slovakia

sphere
11 votes

Central European Cup in Biathlon, International Cup 2011 – Osrblie, Slovakia. Before Start - the sprint womens

Horned sledge/Krňačky Polomka, Slovakia

sphere
2 votes

Horned sledge - Krňačky Polomka, Slovakia Once upon a time the noble Comoros invitation came  in Slovak mountains from the Austrian Tyrol...

Nadjazd Rudlová/Viaduct Rudlova,Slovakia

sphere
1 votes

Výstavba severného obchvatu Banskej Bystrice. Nadjazd Rudlová / Construction of the northern bypass of Banska Bystrica (SVK). Viaduct Rudlova.

Násypka/Hopper In, Slovakia

sphere

Spreyeri no jasné! Toto je objekt bývalého kameňolomu. Vôbec to nie je príjemný pocit mať nad hlavou toľko betónu. Graffiti are everywhere This...

pages: |< << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
View all the authors » Find out more about Vincent Cibula »