Panoràmiques de Vincent Cibula

Tipus: País:
Mapa Llista

Nové Zámky

esfera

Kalvária

Jasov

esfera

Premoštrátsky kláštor. / Premonstratensian monastery.

Komárno

esfera

Hotel Peklo

Bratislava

esfera

Rieka Dunaj, Fajnorovo nábrežie  a rekonštruovaný starý železný most. / The Danube River, Fajnor's waterfront and the renovated old iron bridge.

Bratislava Starý most / Old Bridge

esfera

Starý most v Bratislave bol v roku 2016 rekoštruivaný. Po rekonštrukcii je stále železný natretý zelenou farbou. Je pre peších a  električky. / The...

Banská Belá

esfera

R.k. kostol v Banskej Belej. / Catolic church in Banska Bela (SVK)

Viadukt Zbojská

esfera

Zubačková železnica v úseku Tisovec-Pohronská Polhora. / Toothbrush (Zonal Railroad) in The Tisovec-Pohronská Polhora Section.

Bratislava výhliadka / viewpoint

esfera

Výhliadka z podad Reštaurácie UFO  na pilóne Mosta SNP v Brarislave

Tomášovská výhliadka/ Tomas s view

esfera

Slovenský raj / Slovak paradise

Vodné dielo / Waterwork Gabčíkovo

esfera

Vodné dielo na Dunaji. Pohľad  z lode spod vodnej elektrárne. / Under a hydropower plant.

Palcmanská Maša, Dedinky

esfera

Palcmanská Maša and The Villag Dedinky in The Slovak Paradise. / Palcmanská Maša a obec Dedinky v Slovenskom raji.

Bratislava

esfera

Národná Banka (veža) a Slovenský rozhlas (obrátená pyramída) v Bratislave. /National Bank (tower) and Slovak Radio (Reverse Pyramid) in Bratislava.

Danube Waterwork Gabčíkovo / Vodné dielo na Dunaji

esfera

Napted right navigation chamber. Navigation through the Gabčíkovo Waterwork./ Napustená pravé plavebná komora. Plavba cez vodné dielo Gabčíkovo.

ŠPania Dolina, Slovakia

esfera
30 vots

Jeseň povyše kostola na Španej Doline. / Autumn elevate to The Church in Špania Dolina ( Valley Špania Willage).

Bratislava, Slavín, Slovakia

esfera

Military Graves in Slavín. Monument commemorating the liberation of the city Bratislava  during  the 2nd World War

Bratislava, Slavín, Slovakia

esfera

Access to Monument commemorating the liberation of the city Bratislava  during  the 2nd World War. Schody k pamätníku oslobodenia Bratislavy z...

Bratislava, Slavín, Slovakia

esfera

Slavín, hroby. / Military Graves. Monument commemorating the liberation of the city Bratislava  during  the 2nd World War.

Spania Dolina -The old mining Settlement in Slovakia

esfera

Next to The Church / Blízo kostola. Kostol Premenenia Pána na Španej Doline. Spania Dolina lies in the southern part of Low Tatra Mountains close...

pàgines: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|
Veure tots els autors » Saber més de Vincent Cibula »