Bardejov, skanzen.

0 vote
Taken the 24/10/18
Najcennejším exponátom skanzenu je gréckokatolícky kostolík z Matysovej z roku 1833. Drevený kostol s ikonostasom je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi a dodnessa v ňom pri významných cirkevných sviatkoch uskutočňujú bohoslužby východného obradu. / The most valuable exhibit of the open-air museum is the Greek-Catholic Church of Matys from 1833. The wooden church with iconostasis is dedicated to St. Michal Archanjel and the dodness of the ceremony perform important worship of the Eastern ceremony during important religious feasts.
Continue reading +

Latitude: 21° 15' 54" N, Longitude: 49° 19' 49" E see »

Type: Country:
Map List

Oops! Your request hasn't been produced.

We found no panoramic matching your search.
Try it again.