Konieczna Beskidek nr. 46

60 votos
Tirada em 13-11-2011
War cemeteries from World War I


A characteristic element of the landscape are numerous Beskid war cemeteries from World War I period.

On 2-5 May 1915 in Gorlitz region took place one of the greatest battles in the Polish lands. After the

battle, the Austrian authorities have joined the military to organize battlefields, dividing the whole

area into 11 districts cemetery: Żmigród, Jasło, Gorlitz, loose, Pilsen, Tarnow, Dabrowa Tarnowska,

Brzesko, Bochnia, Limanowa. Most cemeteries located in the county of Tarnów (62), the second is the

district gorlicki (54 cemeteries).

Cemeteries Wysowa neighborhoods are located in areas and districts Żmigród Limanowa. The head of the

district was Dušan Jurkovič Żmigród eminent Slovak architect. Here's what he wrote about his work:

"When the land was divided, no one was willing to borderline Carpathians. I gave myself a mountain to

allocate land. (...) When my colleagues assumed parks, dumping sand path, planted shrubs and flowers, I

decided put their cemeteries in the natural beauty of the Carpathian slopes, as if they created there

invisible hands of the local folk tradition. (...) it is obvious that I reached in the first place

after the wood as a building material. "

Jurkovič build cemeteries usually quite high in the mountains that were visible from afar. The most

interesting works Jurkowića cemeteries include the Rotunda, Pass Małastowska, Beskidku Konieczna

circle. Unfortunately, the author did not foresee a rapid building Beskid reforestation, and building

material - wood - of which the elements of the cemetery was destroyed rapidly, and today most of the

cemeteries are in a deplorable state. Many have to toil to find them in the forest thicket


Cmentarze wojenne z I wojny światowej


Charakterystycznym elementem krajobrazu Beskidu Niskiego są liczne cmentarze wojenne z okresu I wojny

światowej. W dniach 2-5 maja 1915 roku w rejonie Gorlic rozegrała się jedna z największych bitew na

ziemiach polskich. Po zakończeniu walk wojskowe władze austriackie przystąpiły do porządkowania

pobojowisk, dzieląc cały teren na 11 okręgów cmentarnych: Żmigród, Jasło, Gorlice, Łużna, Pilzno,

Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia, Limanowa. Najwięcej cmentarzy znajduje się w okręgu

tarnowskim (62), na drugim miejscu jest okręg gorlicki (54 cmentarze).

Cmentarze okolic Wysowej położone są na terenach okręgów Żmigród i Limanowa. Kierownikiem okręgu

Żmigród był Dušan Jurković wybitny słowacki architekt. Oto, co sam pisał o swej pracy: "Gdy dzielono

teren, nikt nie miał ochoty na pograniczne Karpaty. Dałem sobie przydzielić górską krainę. (...) Gdy

moi koledzy zakładali parki, wysypywali ścieżki piaskiem, sadzili krzewy i kwiaty, ja postanowiłem

umieszczać swoje cmentarzyki w naturalnym pięknie stoków karpackich, jak gdyby wytworzyły je tam

niewidzialne ręce miejscowej tradycji ludowej. (...) Jest rzeczą oczywistą, że sięgnąłem w pierwszym

rzędzie po drewno jako materiał budowlany".

Jurković budował cmentarze przeważnie dosyć wysoko w górach, aby były z daleka widoczne. Do

najciekawszych dzieł Jurkowića należy zaliczyć cmentarze na Rotundzie, Przełęczy Małastowskiej,

Beskidku koło Koniecznej. Niestety, autor budowli nie przewidział szybkiego zalesienia Beskidu

Niskiego, a ponadto budulec - drewno - z którego wykonano elementy cmentarzy szybko uległ zniszczeniu i

dziś większość cmentarzy jest w opłakanym stanie. Wiele trzeba się natrudzić by odnaleźć je w leśnej

gęstwinie
Continue reading +

Latitude: 49° 27' 3" N, Longitude: 21° 18' 7" E see »

Localização: Slovakia (Slovak Republic)

Panoramas by POLAND Panoramic Photography Szling.com

Type: Country:
Map List

Katakumby Nowy Sącz

sphere
11 votos

Poland Janowice

sphere
1 votos

Kraków Wawel

sphere
32 votos

Butterfly Nowy Sącz

sphere
42 votos

Nowy Sącz skansen

sphere
60 votos

Słotwiny Azoty

sphere
80 votos

Nowy Sącz skansen

sphere
30 votos

Potok Obidza

sphere
30 votos

Cmentarz nr 57 – Uście Gorlickie

sphere
50 votos

No. 57 - Uście Gorlickie Designed by Dusan Jurkowicz. Rests on the 47th Austrians (mainly from the 1st and the Imperial 3.Pułku Tyrolean...

Konieczna Beskidek nr. 46

sphere
60 votos

War cemeteries from World War I A characteristic element of the landscape are numerous Beskid war cemeteries from World War I period. On...

Rotunda - 51

sphere
60 votos

In the western part of the Carpathian Mountains, between the valleys and Zdynia Regetówki, there is a wooded ridge of the Rotunda. At the top is a...

Stadnina Koni

sphere
41 votos

Ptaszkowa

sphere
41 votos

Muszyna Baszta

sphere
21 votos

Polska Kosarzyska

sphere
11 votos

Polska Kosarzyska

sphere
10 votos

Wieża ratuszowa Nowy Sącz

sphere
30 votos

Słowacja Litvorove pleso

sphere
31 votos
páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|
View all the authors » Find out more about POLAND Panoramic Photography Szling.com »