Zámocký hotel / Chateau Hotel Galícia Nueva – Halič

0 glos(y)(ów)
Data panografii 14.09.2019
Halič Castle dates back to 1612 and dominates the village of Halič in the district of Lučenec. It was damaged during World Wars. After World War II was used for various economic purposes. After the last 10 years of thorough reconstruction it serves as a hotel.
Haličský zámok pochádza z roku 1612 je dominantou obce Halič v okrese Lučenec. Počas svetových vojen bol poškodený. Po 2.svetovej vojne bol využívaný pre rôzne hospodárske účely. Po  poslednej 10 ročnej dôslednej rekonštrukcii slúži ako hotel.
Continue reading +

Szerokosc geograficzna: 19° 34' 32" N, Dlugosc geograficzna: 48° 21' 22" E see »

Type: Country:
Map List

Twoja wyszukiwanie nie zostalo przeprowadzone.

Nie znalezlismy zadnej panoramy odpowiadajacej podanym kryteriom.
Prosimy ponowic próbe.