Stara Lubovna - Skanzen (SVK)

0 glos(y)(ów)
Data panografii 23.10.2018
A separate museum exhibition under the Ľubovňa castle in the north of Slovakia represents the Museum of Folk Architecture. It is made up of a collection of folk buildings from the surrounding villages, which together with the castle creates a unique landscape with a very impressive scenery. The cluster of rural houses in the open-air museum reminds you of a picturesque piedmont settlement and documents the development of folk architecture in the surrounding area. It makes available 25 wooden log houses from the first half of the 19th century until the beginning of the first third of the 20th century. In addition to the royal dwelling houses approaching the traditional culture of housing and the management of the open air museum, seasonal economic objects were also used. Exposure is, for example, And the blacksmith avoids, the gardens, the school and the water mill of Sulina. The most valuable exhibit of the open-air museum is the Greek-Catholic Church of Matys from 1833. The wooden church with iconostasis is dedicated to St. Michal Archanjel and the dodness of the ceremony perform important worship of the Eastern ceremony during important religious feasts. In the open-air museum as well as in Ľubovňa there are several interesting events that will revive these places.
Samostatnú muzeálnu expozíciu pod hradom Ľubovňa na severe Slovenska predstavuje Múzeum ľudovej architektúry. Tvorí ho súbor ľudových stavieb z okolitých dedín, ktorý spolu s hradom vytvára jedinečnú krajinársky veľmi pôsobivú scenériu. Zhluk vidieckych domov v skanzene pripomína malebnú podhradskú osadu a dokumentuje vývoj ľudového staviteľstva v okolitej oblasti. Sprístupňuje 25 zrubových drevených objektov pochádzajúcich z obdobia od prvej polovice 19. storočia do začiatku 1. tretiny 20. storočia. Okrem roľníckych obytných domov približujúcich tradičnú kultúru bývania a hospodárenia do skanzenu umiestnili i sezónne hospodárske využívané objekty. Súčasťou expozície je napr. Aj kováčska vyhňa, hájovňa, škola a vodný mlynzo Sulína. Najcennejším exponátom skanzenu je gréckokatolícky kostolík z Matysovej z roku 1833. Drevený kostol s ikonostasom je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi a dodnessa v ňom pri významných cirkevných sviatkoch uskutočňujú bohoslužby východného obradu. V skanzene ako aj na hrade Ľubovňa sa konajú viaceré zaujímavé podujatia, ktoré návštevu týchto miest oživujú.
http://slovakia.travel/narodopisna-expozicia-v-prirode-skanzen-v-starej-lubovni
Continue reading +

Szerokosc geograficzna: 20° 41' 44" N, Dlugosc geograficzna: 49° 19' 0" E see »

Type: Country:
Map List

Catedral del Salvador (Puerta del Perdón), Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

sphere
12 glos(y)(ów)

El Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Mons. Carlos Escribano Subías, ha considerado conveniente declarar el Año Jubilar...

Podpisany Carlos Anillo

Catedral del Salvador (Nave Principal), Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

sphere
12 glos(y)(ów)

El templo presenta tres naves, una central y dos laterales, que se comunican por detrás del altar, en la cabecera de la planta, dan lugar a una...

Podpisany Carlos Anillo

Catedral del Salvador (Gallinero), Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

sphere
12 glos(y)(ów)

Construido hacia 1460, es una obra gótica en piedra policromada que alberga una pareja peculiar: un gallo y una gallina blancos. Recuerda el...

Podpisany Carlos Anillo

Torre Exenta de la Catedral Campanario, Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

sphere
2 glos(y)(ów)

La Catedral de Santo Domingo es uno de los pocos lugares en los cuales podremos encontrar el campanario separado de la  iglesia, de ahí el...

Podpisany Carlos Anillo

Torre Exenta de la Catedral Museo de Relojes, Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

sphere
2 glos(y)(ów)

A los pies de la torre, en la antigua casa del campanero, encontramos el recién inaugurado Museo de Relojes. En él podemos  encontrar una amplia...

Podpisany Carlos Anillo

Salón del Parador de Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

sphere
2 glos(y)(ów)

El Hotel ocupa un antiguo hospital del siglo XII, levantado por Santo Domingo junto a la catedral para acoger a los peregrinos que recorrían el...

Podpisany Carlos Anillo

Claustro del Convento de San Francisco, Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

sphere
2 glos(y)(ów)

El convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada se fundó en esta ciudad el 1535 con el traslado a éste lugar del convento franciscano...

Podpisany Carlos Anillo

Catedral del Salvador (Sala Capitular y Tesoro), Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

sphere
2 glos(y)(ów)

En la Sala Capitular se encuentra el Tesoro de la Catedral, Destaca el artesonado del techo.

Podpisany Carlos Anillo

Cárcel Real de Santo Domingo de la Calzada (Celda), La Rioja España

sphere
2 glos(y)(ów)

Su interés e importancia son indiscutibles. En primer lugar se trata de uno de los escasos edificios españoles, quizás el único, que durante toda...

Podpisany Carlos Anillo

Cárcel Real de Santo Domingo de la Calzada (Celda Mayor), La Rioja España

sphere
2 glos(y)(ów)

Era una cárcel del siglo XVIII, las oscuras celdas, la sala de autopsias y los “grafitis” que durante siglos dejaron escritos los presos. En pleno...

Podpisany Carlos Anillo

Cárcel Real de Santo Domingo de la Calzada (Exterior), La Rioja España

sphere
2 glos(y)(ów)

El Edificio del Corregimiento de Rioja y antigua Cárcel Real se encuentra ubicada en el edificio colindante al Ayuntamiento en la Plaza de España...

Podpisany Carlos Anillo

Palace in Sterdyń

sphere

Podpisany Leszek Cuper

Palace in Sterdyń

sphere

Podpisany Leszek Cuper

Ulmer Muenster

sphere

Podpisany Semyon Antonov

Kežmarok - Historic Town

sphere

Za kežmarským hradom. / Behind The Castle

Podpisany Vincent Cibula

Kežmarok - Historic Town

sphere

Historické mesto Kežmarok, hradné nádvorie. /  Historic town of Kezmarok, castle courtyard..

Podpisany Vincent Cibula

Hervartov (SVK)

sphere

/Unesco/ Drevený gréckokatolícky kostol v Hervartove./ UNESCO / Wooden Greek Catholic Church in Hervartov. Interiér dreveného kostola sv....

Podpisany Vincent Cibula

strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|