Kalište

22 glos(y)(ów)
Data panografii 30.10.2011
Kalište je zaniknutá obec v okrese Banská Bystrica.

Roku 1940 mala 209 obyvateľov. Počas Slovenského národného povstania sa obec stala jedným z centier takzvanej Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách. Za pomoc partizánom nacisti obec 18. marca 1945 prepadli a zavraždili 13 obyvateľov. Vypálili 42 domov aj s hospodárskymi budovami. Po oslobodení Slovenska obyvateľov obce presídlili do Banskej Bystrice, do časti Fončorda, kde pre nich boli vybudované domy na ulici Nové Kalište.


Kalište the defunct village in the district of Banská Bystrica.

In 1940 had 209 inhabitants. During the Slovak National Uprising, the village became one of the centers of the so-called Republic Partizánska in the Low Tatras. For assistance partisans 18th Nazis community March 1945 attacked and killed 13 people. Burned 42 homes and the farm buildings. After the liberation of Slovakia's inhabitants moved to Banska Bystrica, in part Fončorda where the houses have been built on the street New Kalište.
Translate byhttp://www.translate.google.sk
Continue reading +

Szerokosc geograficzna: 48° 50' 11" N, Dlugosc geograficzna: 19° 13' 8" E see »

Lokalizacja: Skalica, Slovakia (Slovak Republic)

Panoramas by Dávid Takáč

Type: Country:
Map List

Kalište

sphere
22 glos(y)(ów)

Kalište je zaniknutá obec v okrese Banská Bystrica. Roku 1940 mala 209 obyvateľov. Počas Slovenského národného povstania sa obec stala jedným z...

Bôrčianske sedlo

sphere
12 glos(y)(ów)

Statue of Sándor Márai

sphere
12 glos(y)(ów)

SKI Jahodná

sphere
12 glos(y)(ów)

Jasenovský hrad 3 (Jasenov castle)

sphere
11 glos(y)(ów)

Slanec castle - Slovakia

sphere
3 glos(y)(ów)

My first panorama

sphere
3 glos(y)(ów)

Slanec castle 2 - Slovakia

sphere
2 glos(y)(ów)

Poprad

sphere
2 glos(y)(ów)

Bankov

sphere
2 glos(y)(ów)

Mladá Boleslav

sphere
1 glos(y)(ów)

Kráter Dědek

sphere
1 glos(y)(ów)

Čadičová vyvýšenina Dědek (352 m. n. m.) je zachované torzo vulkanického kráteru treťohornej sopky. Vrchol je roztrhaný početnými trhlinami a...

Zbojnícka chata (1960 m.n.m)

sphere
1 glos(y)(ów)

Arbor

sphere
1 glos(y)(ów)

Kewin´s garden

sphere
1 glos(y)(ów)

Poprad part 2

sphere
1 glos(y)(ów)

Horizontal boring

sphere
3 glos(y)(ów)

Jasenovský hrad (Jasenov castle)

sphere
2 glos(y)(ów)
strony: 1 2
Zobacz wszystkich autorów » Find out more about Dávid Takáč »