Zámocký hotel / Chateau Hotel Galícia Nueva – Halič

0 vote
Fatta il 14/09/2019
Halič Castle dates back to 1612 and dominates the village of Halič in the district of Lučenec. It was damaged during World Wars. After World War II was used for various economic purposes. After the last 10 years of thorough reconstruction it serves as a hotel.
Haličský zámok pochádza z roku 1612 je dominantou obce Halič v okrese Lučenec. Počas svetových vojen bol poškodený. Po 2.svetovej vojne bol využívaný pre rôzne hospodárske účely. Po  poslednej 10 ročnej dôslednej rekonštrukcii slúži ako hotel.
Continue reading +

Latitudine: 19° 34' 32" N, Longitudine: 48° 21' 22" E see »

Lascia il tuo commento:

[ * ] = campi obbligatori.
Il tuo nome: *
Il campo posta elettronica è obbligatorio, ma l'indirizzo e-mail non sarà publicato nella pagina Web.
La tua e-mail: *
La tua pagina web:
Il tuo commento: *