Konieczna Beskidek nr. 46

60 votes
Fatta il 13/11/2011
War cemeteries from World War I


A characteristic element of the landscape are numerous Beskid war cemeteries from World War I period.

On 2-5 May 1915 in Gorlitz region took place one of the greatest battles in the Polish lands. After the

battle, the Austrian authorities have joined the military to organize battlefields, dividing the whole

area into 11 districts cemetery: Żmigród, Jasło, Gorlitz, loose, Pilsen, Tarnow, Dabrowa Tarnowska,

Brzesko, Bochnia, Limanowa. Most cemeteries located in the county of Tarnów (62), the second is the

district gorlicki (54 cemeteries).

Cemeteries Wysowa neighborhoods are located in areas and districts Żmigród Limanowa. The head of the

district was Dušan Jurkovič Żmigród eminent Slovak architect. Here's what he wrote about his work:

"When the land was divided, no one was willing to borderline Carpathians. I gave myself a mountain to

allocate land. (...) When my colleagues assumed parks, dumping sand path, planted shrubs and flowers, I

decided put their cemeteries in the natural beauty of the Carpathian slopes, as if they created there

invisible hands of the local folk tradition. (...) it is obvious that I reached in the first place

after the wood as a building material. "

Jurkovič build cemeteries usually quite high in the mountains that were visible from afar. The most

interesting works Jurkowića cemeteries include the Rotunda, Pass Małastowska, Beskidku Konieczna

circle. Unfortunately, the author did not foresee a rapid building Beskid reforestation, and building

material - wood - of which the elements of the cemetery was destroyed rapidly, and today most of the

cemeteries are in a deplorable state. Many have to toil to find them in the forest thicket


Cmentarze wojenne z I wojny światowej


Charakterystycznym elementem krajobrazu Beskidu Niskiego są liczne cmentarze wojenne z okresu I wojny

światowej. W dniach 2-5 maja 1915 roku w rejonie Gorlic rozegrała się jedna z największych bitew na

ziemiach polskich. Po zakończeniu walk wojskowe władze austriackie przystąpiły do porządkowania

pobojowisk, dzieląc cały teren na 11 okręgów cmentarnych: Żmigród, Jasło, Gorlice, Łużna, Pilzno,

Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia, Limanowa. Najwięcej cmentarzy znajduje się w okręgu

tarnowskim (62), na drugim miejscu jest okręg gorlicki (54 cmentarze).

Cmentarze okolic Wysowej położone są na terenach okręgów Żmigród i Limanowa. Kierownikiem okręgu

Żmigród był Dušan Jurković wybitny słowacki architekt. Oto, co sam pisał o swej pracy: "Gdy dzielono

teren, nikt nie miał ochoty na pograniczne Karpaty. Dałem sobie przydzielić górską krainę. (...) Gdy

moi koledzy zakładali parki, wysypywali ścieżki piaskiem, sadzili krzewy i kwiaty, ja postanowiłem

umieszczać swoje cmentarzyki w naturalnym pięknie stoków karpackich, jak gdyby wytworzyły je tam

niewidzialne ręce miejscowej tradycji ludowej. (...) Jest rzeczą oczywistą, że sięgnąłem w pierwszym

rzędzie po drewno jako materiał budowlany".

Jurković budował cmentarze przeważnie dosyć wysoko w górach, aby były z daleka widoczne. Do

najciekawszych dzieł Jurkowića należy zaliczyć cmentarze na Rotundzie, Przełęczy Małastowskiej,

Beskidku koło Koniecznej. Niestety, autor budowli nie przewidział szybkiego zalesienia Beskidu

Niskiego, a ponadto budulec - drewno - z którego wykonano elementy cmentarzy szybko uległ zniszczeniu i

dziś większość cmentarzy jest w opłakanym stanie. Wiele trzeba się natrudzić by odnaleźć je w leśnej

gęstwinie
Continue reading +

Latitudine: 49° 27' 3" N, Longitudine: 21° 18' 7" E see »

Luogo: Slovakia (Slovak Republic)

Type: Country:
Map List

Historic Town Kežmarok

sphere
10 votes

Bazilika sv.Kríža a renesančná zvonica /  St. Basil's Basilica and Renaissance Bell Tower.

Da Vincent Cibula

ŽEhra UNESCO Church

sphere
10 votes

Žehra, najznámejšia obec na Spiši (SVK). Rannogotický Kostol svätého Ducha, z 13. storočia. Zehra, The most Famous Village on The Spiš in Slovakia...

Da Vincent Cibula

Kežmarok - Historic Town

sphere

Drevený artikulárny ev.kostol / Wooden articular church.

Da Vincent Cibula

Kežmarok Histiric Town.

sphere

Za Kežmarskými kostolmi / Behind the Kezmarian Churches. Nový evanielický kostol / New evanielical church. Drevený artikulárny ev.kostol a budova...

Da Vincent Cibula

Kežmarok - Historic Town

sphere

Pred Kežmarskými kostolmi / Before the Kezmarian Churches. /Nový evanielický kostol / New evanielical church. / Drevený artikulárny ev.kostol a...

Da Vincent Cibula

Spišský hrad / Spiš Castle Ruins

sphere

Spiš s Castle. Spiš Castle is One of Europe's most Extensive Medieval Castles. It was The Center of The Administration of The Historic Spiš Area....

Da Vincent Cibula

Spišská Kapitula (SVK)

sphere

Spišská Kapitula became The Seat of The Bishopric of The Roman Catholic Church from the 17th century. / Spišská Kapitula sa stala sídlom Spišského...

Da Vincent Cibula

ŽEhra vilage, UNESCO Church

sphere

Žehra, najznámejšia obec na Spiši (SVK). Rannogotický Kostol svätého Ducha, z 13. storočia. Zehra, The most Famous Village on The Spiš in Slovakia...

Da Vincent Cibula

Aerial Day Sliač, Spectators / SIAF Sliač, Badínsky kopec-diváci

sphere

Letecké dni sleduje množstvo divákov od Badína. /  Aircraft Days are watching a Number of Viewers from Badín vilage.

Da Vincent Cibula

Prešov, Solivary.

planar

Solivary Prešov, múzeum a sklad soli.

Da Vincent Cibula

Nové Zámky

sphere

Pešia zóna na Štefánikovej ulici. / Pedestrian Zone on Štefánik Street.

Da Vincent Cibula

Nové Zámky

sphere

Rieka Nitra v Nových Zámkoch. / Nitra River in Nove Zamky.

Da Vincent Cibula

Kamoča

sphere

Na sútoku rieky Váh a Nitra v Kamoči. / At The Confluence of The River Váh and Nitra in Kamoča.

Da Vincent Cibula

Nové Zámky

sphere

Pri Zámčane na pešej zóne. / In Zámčan shop, on the pedestrian zone.

Da Vincent Cibula

Nové Zámky

sphere

Pri Michalskej bašte.

Da Vincent Cibula

Banská Štiavnica (SVK)

sphere

Kostol Nanebevzatia Panny Márie. / Church of The Assumption of Virgin Mary.

Da Vincent Cibula

Banská Bystrica

sphere

Banská Bystrica. Privítanie Olympionika zlatého Mateja Tótha z Ria 2016. / Welcoming The Golden Olympian Matej Tóth from Rio, in Banska Bystrica.

Da Vincent Cibula

Great Fatras Mountans / Veľká Fatra

sphere

Hotel Kráľova Studňa vo Veľkej Fatre. Prístup autom z Harmaneckej doliny.

Da Vincent Cibula

Great Fatras Mountans / Veľká Fatra

sphere

Kráľova studňa vo Veľkej Fatre,

Da Vincent Cibula

Komárno

sphere

Námestie sv. Rozálie. / St.Rosalie Square.

Da Vincent Cibula

pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|