Konieczna Beskidek nr. 46

60 votes
Fatta il 13/11/2011
War cemeteries from World War I


A characteristic element of the landscape are numerous Beskid war cemeteries from World War I period.

On 2-5 May 1915 in Gorlitz region took place one of the greatest battles in the Polish lands. After the

battle, the Austrian authorities have joined the military to organize battlefields, dividing the whole

area into 11 districts cemetery: Żmigród, Jasło, Gorlitz, loose, Pilsen, Tarnow, Dabrowa Tarnowska,

Brzesko, Bochnia, Limanowa. Most cemeteries located in the county of Tarnów (62), the second is the

district gorlicki (54 cemeteries).

Cemeteries Wysowa neighborhoods are located in areas and districts Żmigród Limanowa. The head of the

district was Dušan Jurkovič Żmigród eminent Slovak architect. Here's what he wrote about his work:

"When the land was divided, no one was willing to borderline Carpathians. I gave myself a mountain to

allocate land. (...) When my colleagues assumed parks, dumping sand path, planted shrubs and flowers, I

decided put their cemeteries in the natural beauty of the Carpathian slopes, as if they created there

invisible hands of the local folk tradition. (...) it is obvious that I reached in the first place

after the wood as a building material. "

Jurkovič build cemeteries usually quite high in the mountains that were visible from afar. The most

interesting works Jurkowića cemeteries include the Rotunda, Pass Małastowska, Beskidku Konieczna

circle. Unfortunately, the author did not foresee a rapid building Beskid reforestation, and building

material - wood - of which the elements of the cemetery was destroyed rapidly, and today most of the

cemeteries are in a deplorable state. Many have to toil to find them in the forest thicket


Cmentarze wojenne z I wojny światowej


Charakterystycznym elementem krajobrazu Beskidu Niskiego są liczne cmentarze wojenne z okresu I wojny

światowej. W dniach 2-5 maja 1915 roku w rejonie Gorlic rozegrała się jedna z największych bitew na

ziemiach polskich. Po zakończeniu walk wojskowe władze austriackie przystąpiły do porządkowania

pobojowisk, dzieląc cały teren na 11 okręgów cmentarnych: Żmigród, Jasło, Gorlice, Łużna, Pilzno,

Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia, Limanowa. Najwięcej cmentarzy znajduje się w okręgu

tarnowskim (62), na drugim miejscu jest okręg gorlicki (54 cmentarze).

Cmentarze okolic Wysowej położone są na terenach okręgów Żmigród i Limanowa. Kierownikiem okręgu

Żmigród był Dušan Jurković wybitny słowacki architekt. Oto, co sam pisał o swej pracy: "Gdy dzielono

teren, nikt nie miał ochoty na pograniczne Karpaty. Dałem sobie przydzielić górską krainę. (...) Gdy

moi koledzy zakładali parki, wysypywali ścieżki piaskiem, sadzili krzewy i kwiaty, ja postanowiłem

umieszczać swoje cmentarzyki w naturalnym pięknie stoków karpackich, jak gdyby wytworzyły je tam

niewidzialne ręce miejscowej tradycji ludowej. (...) Jest rzeczą oczywistą, że sięgnąłem w pierwszym

rzędzie po drewno jako materiał budowlany".

Jurković budował cmentarze przeważnie dosyć wysoko w górach, aby były z daleka widoczne. Do

najciekawszych dzieł Jurkowića należy zaliczyć cmentarze na Rotundzie, Przełęczy Małastowskiej,

Beskidku koło Koniecznej. Niestety, autor budowli nie przewidział szybkiego zalesienia Beskidu

Niskiego, a ponadto budulec - drewno - z którego wykonano elementy cmentarzy szybko uległ zniszczeniu i

dziś większość cmentarzy jest w opłakanym stanie. Wiele trzeba się natrudzić by odnaleźć je w leśnej

gęstwinie
Continue reading +

Latitudine: 49° 27' 3" N, Longitudine: 21° 18' 7" E see »

Luogo: Slovakia (Slovak Republic)

Type: Country:
Map List

Háj Waterfall

sphere
45 votes

I thought that I do not.

Da Martin Berta

Brhlovce, Living space in The Farmer House, Slovakia

sphere
30 votes

Obec Brhlovce je vyhľadávaným miestom domácich a zahraničných turistov kvôli skalným obydliam, vykresaným do ľahko spracovateľného tufu a tufitu...

Da Vincent Cibula

Silicka ladnica

sphere
29 votes

It is the lowest lying classical ice cave up to the 50° of the northern latitude temperate climatic zone.

Da Martin Berta

Vista de la Calle Michalská, Bratislava

sphere
23 votes

La Calle Michalská es muy pintoresca en ella se encuentra la Puerta de Miguel (Michalská brána) es uno de los símbolos de la ciudad de Bratislava....

Da Carlos Anillo

Catedral de San Martín (2), Bratislava

sphere
23 votes

Situada en frente del Castillo y al principio del Nový Most, es la iglesia más grande e importante de Bratislava. Construida en estilo gótico...

Da Carlos Anillo

Plaza de Armas, Bratislava

sphere
23 votes

En el centro de la plaza está la fuente de Maximiliano, la más antigua de la ciudad, diseñada en 1572 por Andreas Luttringer, con la figura del...

Da Carlos Anillo

Kalište

sphere
22 votes

Kalište je zaniknutá obec v okrese Banská Bystrica. Roku 1940 mala 209 obyvateľov. Počas Slovenského národného povstania sa obec stala jedným z...

Da Dávid Takáč

In The Cablecar Cabine

sphere
20 votes

Resort Malino Brdo in The Great Fatras, Slovakia Way cable car up The Hill Malino Brdo

Da Vincent Cibula

pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|