Bardejov, skanzen.

0 vote
Prise le 24/10/2018
Najcennejším exponátom skanzenu je gréckokatolícky kostolík z Matysovej z roku 1833. Drevený kostol s ikonostasom je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi a dodnessa v ňom pri významných cirkevných sviatkoch uskutočňujú bohoslužby východného obradu. / The most valuable exhibit of the open-air museum is the Greek-Catholic Church of Matys from 1833. The wooden church with iconostasis is dedicated to St. Michal Archanjel and the dodness of the ceremony perform important worship of the Eastern ceremony during important religious feasts.
Continue reading +

Latitude: 21° 15' 54" N, Longitude: 49° 19' 49" E see »

Type: Country:
Map List

Oops! Votre consultation n'a pas été produite.

Nous n'avons pas trouvé de panoramiques correspondant à votre recherche.
Essayez encore SVP.