Kalište

22 votes
Prise le 30/10/2011
Kalište je zaniknutá obec v okrese Banská Bystrica.

Roku 1940 mala 209 obyvateľov. Počas Slovenského národného povstania sa obec stala jedným z centier takzvanej Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách. Za pomoc partizánom nacisti obec 18. marca 1945 prepadli a zavraždili 13 obyvateľov. Vypálili 42 domov aj s hospodárskymi budovami. Po oslobodení Slovenska obyvateľov obce presídlili do Banskej Bystrice, do časti Fončorda, kde pre nich boli vybudované domy na ulici Nové Kalište.


Kalište the defunct village in the district of Banská Bystrica.

In 1940 had 209 inhabitants. During the Slovak National Uprising, the village became one of the centers of the so-called Republic Partizánska in the Low Tatras. For assistance partisans 18th Nazis community March 1945 attacked and killed 13 people. Burned 42 homes and the farm buildings. After the liberation of Slovakia's inhabitants moved to Banska Bystrica, in part Fončorda where the houses have been built on the street New Kalište.
Translate byhttp://www.translate.google.sk
Continue reading +

Latitude: 48° 50' 11" N, Longitude: 19° 13' 8" E see »

Localisation: Skalica, Slovakia (Slovak Republic)

Panoramas by Dávid Takáč

Type: Country:
Map List

Mladá Boleslav

sphere
1 votes

Kráter Dědek

sphere
1 votes

Čadičová vyvýšenina Dědek (352 m. n. m.) je zachované torzo vulkanického kráteru treťohornej sopky. Vrchol je roztrhaný početnými trhlinami a...

Zádielská dolina

sphere
2 votes

Bôrčianske sedlo

sphere
12 votes

Kalište

sphere
22 votes

Kalište je zaniknutá obec v okrese Banská Bystrica. Roku 1940 mala 209 obyvateľov. Počas Slovenského národného povstania sa obec stala jedným z...

ŠKoda 120 LS

sphere
21 votes

Arbor

sphere
1 votes

Kewin´s garden

sphere
1 votes

Statue of Sándor Márai

sphere
12 votes

Slanec castle - Slovakia

sphere
3 votes

Poprad part 2

sphere
1 votes

Poprad

sphere
2 votes

Bankov

sphere
2 votes
pages: 1 2
Voir tous les auteurs » Find out more about Dávid Takáč »