Military Cemetery (SVK)

0 voto
Tomada el 05/07/19
German military cemetery between Štrba and Važec. Its scenery is enhanced by the panorama of the High Tatras with the dominant mountain Kriváň. The 2.5 hectare cemetery is situated at an altitude of 800 meters above sea level. In the cemetery is buried about 6500 fallen German soldiers from the battlefields of Eastern and Central Slovakia, which makes it the largest German military cemetery in Slovakia.

Nemecký vojenský cintorín medzi obcami Štrba a Važec. Jeho scenériu dotvára panoráma Vysokých Tatier s dominantným vrchom Kriváň. Cintorín o rozlohe 2,5 hektárov je situovaný v nadmorskej výške 800 metrov nad morom. Na cintoríne je pochovaných približne 6500 padlých nemeckých vojakov z bojísk východného a stredného Slovenska, čo z neho robí najväčší nemecký vojenský cintorín na Slovensku.

Deutscher Soldatenfriedhof zwischen Štrba und Važec. Die Landschaft wird durch das Panorama der Hohen Tatra mit dem dominierenden Berg Kriváň erweitert. Der 2,5 Hektar große Friedhof liegt auf einer Höhe von 800 Metern über dem Meeresspiegel. Auf dem Friedhof sind rund 6500 gefallene deutsche Soldaten aus den Schlachtfeldern der Ost- und Mittelslowakei beigesetzt, was ihn zum größten deutschen Soldatenfriedhof in der Slowakei macht.
Continuar leyendo +

Latitud: 20° 1' 19" N, Longitud: 49° 4' 39" E ver »

Tipo: País:
Mapa Lista

Ops! Tu consulta no ha producido resultados.

No hemos encontrado ninguna panorámica que coincida con tu búsqueda.
Inténtalo de nuevo.