Zámocký hotel / Chateau Hotel Galícia Nueva – Halič

0 voto
Tomada el 14/09/19
Halič Castle dates back to 1612 and dominates the village of Halič in the district of Lučenec. It was damaged during World Wars. After World War II was used for various economic purposes. After the last 10 years of thorough reconstruction it serves as a hotel.
Haličský zámok pochádza z roku 1612 je dominantou obce Halič v okrese Lučenec. Počas svetových vojen bol poškodený. Po 2.svetovej vojne bol využívaný pre rôzne hospodárske účely. Po  poslednej 10 ročnej dôslednej rekonštrukcii slúži ako hotel.
Continuar leyendo +

Latitud: 19° 34' 32" N, Longitud: 48° 21' 22" E ver »

Deja tu comentario:

[ * ] = campos obligatorios.
Tu nombre: *
El campo de correo electrónico es obligatorio, pero no aparecerá publicado en la página web.
Tu correo electrónico: *
Tu página web:
Tu comentario: *