Jann Lipka at Strobist Blog explaining a great tutorial.

Publicat el 29/01/09

Per Bernard Custard

Perhaps some members know our friend and colleague Jann Lipka, he´s a viewAt.org member and he just published a great tutorial on Strobist Blog that he explains how we can use our mobile telephone light screen for taking pictures for product shoots , check it out because it´s interesting.

Also check the Strobist Blog made by David Hobby if you want to learn how to use an off camera flash with your DSLR to take your photos to the next level.

Quizás algunos miembran conozcan a nuestro amigo y colega Jann Lipka, un miembro de viewAt.org. Ha publicado recientemente un tutorial en el blog Strobist que explica como utilizar la luz de la pantalla del móvil para fotografiar productos, echadle un ojo porque es interesante.

También echadle un ojo al Blog de Strobist creado por David Hobby si queréis aprender como utilizar los flashes externos de la cámara y asi hacer que tus fotos pasen al otro nivel.

Deixa el teu comentari:

[ * ] = camps obligatoris.
El teu nom: *
El camp de correu electrònic és obligatori, però no apareixerà publicat en la pàgina web.
El teu correu electrònic: *
La teua pàgina web:
El teu comentari: *